Aalscholver

Gemaakt in Zimbabwe. Oud ijzer krijgt een nieuwe functie in scrapmetal kunstwerken.
Producent Gibson Makarutse knipt gerecyclede olievaten in kleinere delen.
Vervolgens last hij ze aan elkaar en maakt hiervan o.a. deze aalscholver.