JUBILEUM WERELDWINKEL

40 jaar Wereldwinkel Doetinchem was voor de werkgroep Fairtrade Wehl een goede reden om het bestuur van de Wereldwinkel met een bijdrage te verrassen.
Op de foto ontvangt de penningmeester een cheque van de leden van de werkgroep.
Met deze bijdrage kunnen we nog meer aandacht geven aan het begrip Fairtrade en wat dat betekent voor de producenten in de ontwikkelingslanden.